Aanbod voor zorgsector

Je stem als gouden instrument in de zorg voor mensen met dementie.

img_2874

In onze communicatie met anderen, richten we de aandacht vaak op de boodschap, de woorden en toon die we eraan willen geven (vanuit het cognitieve). Toch geven we onbewust in onze communicatie ook veel over onszelf mee (over wie we zijn, onze gevoelens en emoties). Dit gebeurt via onze stem en de klank. De klankkleur, het ritme, de vibratie en resonantie geven minstens evenveel informatie weer. Deze informatie wordt niet bewust opgepikt en is voor de meesten onder ons ondergeschikt aan de boodschap… En toch!

Voor mensen met een zorgbehoefte (o.a. dementie, hoogsensitiviteit, leerstoornissen,…) is net die tweede laag belangrijk. Zij ‘voelen’ de ander aan en reageren daarop, vaak impulsiever. Als familie, vriend, leerkracht of zorgkundige kan het zinvol zijn om daarom aandacht te geven aan een bewust stemgebruik, dat vertrekt vanuit rust en resonantie.

Dit aanbod bestaat uit:

 1. Inspiratiedagen

Samen met Elena de Ru, onderwijskundige en mantelzorger organiseren we inspiratiemomenten waarbij we jou (professioneel, vrijwilligers en mantelzorgers) willen inspireren en aanmoedigen om de kracht van hun eigen stem als methodiek en instrument in te zetten in de zorg voor anderen. Aan de hand van vele voorbeelden en praktische oefeningen willen aantonen hoe laagdrempelig dit stemwerk kan zijn.

Inspiratiedagen worden door ons georganiseerd en kunnen geboekt worden door uw organisatie of vereniging.

2. Individuele stemcoaching

Wil je bij het spreken meer contact kunnen leggen en communiceren vanuit verbinding? Dan kan je via individuele stemcoaching op maat werken van jouw eigen stem en klank.

Katrien ontwikkelde het traject ‘Vergroot je stem(pel)‘ waarbij je in tien sessies omschakelt naar een stemgebruik vanuit rust en resonantie.

Het traject bestaat uit:

 • één kennismakingssessie;
 • een intensief traject van zes sessies waarbij er gewerkt wordt op jouw individuele wensen en aandachtspunten;
 • drie opvolgingsessies die je kan inzetten in onderling overleg en naar eigen keuze.

De prijs voor dit traject is op aanvraag.

3. Workshops voor zorgorganisaties

Een workshop stemcoaching biedt praktische oefeningen rond stembewustzijn en het spreken vanuit contact en verbinding. Deelnemers leren luisteren naar hun eigen stem en klank én naar het stemgebruik van de andere deelnemers. Via verschillende oefeningen gaan we op zoek naar meer resonantie en draagkracht voor de stem.

 • Introductieworkshop (max. 20 deelnemers)

Deze workshop (3u) biedt praktische oefeningen rond stembewustzijn en spreken vanuit contact en verbinding. Deelnemers leren luisteren naar hun eigen stem en klank én naar het stemgebruik van de andere deelnemers.

 • Themaworkshops ( max. 15 deelnemers)
  • Omgaan met druk 
   Je leert naar jouw lichaam luisteren, met name naar de druk en ontspanning  in je stem en lichaam. O.a. je houding komt aan bod.
  • Adem je vrij
   Hoe meer rust in de adem, hoe meer klank. Hoe kan je de controle loslaten en vind je jouw eigen ademritme? De functie van het middenrif komt aan bod. Ook de controle tijdens jouw functioneren is een thema. Hoe sterk of los heb jij de touwtjes in handen?
  • Betrek je lichaam
   Thema’s die hierbij aan bod komen zijn: motorische rust versus sensorische levendigheid, anatomische structuren versus hun samenhang en het effect op het spreken. In deze workshop komt het lichaamsbewustzijn aan bod. Hoeveel ben jij je bewust van jezelf wanneer je aan het spreken bent?
  • Betrek je zintuigen
   Wat kunnen de zintuigen bijbrengen aan de klank? Vanuit je innerlijke zelf naar buiten werken.
  • Creëer meer resonantie
   Hoe geef je jouw stem en jezelf de ruimte om te groeien. Hoe kan je de toehoorder meer en beter betrekken in jouw verhaal?

De workshops duren telkens 3u en bestaan uit praktische tips en oefeningen, die onderbouwd worden vanuit een theoretisch luik.

De prijs voor dit traject is op aanvraag.

Contact

Katrien Van Geystelen // katrien.van.geystelen1@telenet.be // +32 (0)473 46 08 91