Aanbod

  1. Aanbod voor bedrijven en ondernemers

Meer en meer ontdekken bedrijven, organisaties en ondernemers het belang van een bewust stemgebruik. Zeker wanneer je vaak voor een groep staat en ook als je echt verbinding wilt maken met je publiek. Een goed stemgebruik drukt een stevige stempel drukken op het gesprek dat je voert als manager, sales, trainer. Hierdoor creëer je meer impact, kom je zelfzekerder over en ben je actief present.

Bedrijven, ondernemers en organisaties kunnen bij Sparklin’ voice terecht voor individuele stemcoaching en workshops.

Meer informatie

2. Aanbod voor zorgorganisaties

In onze communicatie met anderen, richten we de aandacht vaak op de boodschap, de woorden en toon die we eraan willen geven (vanuit het cognitieve). Toch geven we onbewust in onze communicatie ook veel over onszelf mee (over wie we zijn, onze gevoelens en emoties). Dit gebeurt via onze stem en de klank. De klankkleur, het ritme, de vibratie en resonantie geven minstens evenveel informatie weer. Deze informatie wordt niet bewust opgepikt en is voor de meesten onder ons ondergeschikt aan de boodschap… En toch!

Voor mensen met een zorgbehoefte (o.a. dementie, hoogsensitiviteit, leerstoornissen,…) is net die tweede laag belangrijk. Zij ‘voelen’ de ander aan en reageren daarop, vaak impulsiever. Als familie, vriend, zorgkundige, leerkracht,… kan het zinvol zijn om daarom aandacht te geven aan een bewust stemgebruik, dat vertrekt vanuit rust en resonantie.

Voor de inspiratiedagen werk ik samen met Elena de Ru, onderwijskundige en ervaren mantelzorger.

Meer informatie

3. Aanbod voor scholen, onderwijs- en vormingsinstellingen

Na zelf meer dan tien jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, ontwikkelde ik samen met Frederika Tournicourt (logopediste / stempedagoge) een aanbod voor leerkrachten, docenten, directies en opvoedend personeel. Vanuit een divers aanbod versterken we hen bij hun les- en schoolopdracht.

In het onderwijs is de stem een belangrijk instrument. Het aanbod van Sparklin’ voice maakt leerkrachten, docenten, directies en opvoedend personeel bewust van hun stemgebruik, waardoor ze gemakkelijker spreken én de boodschap beter laten resoneren.

Meer informatie

4. Persoonlijk aanbod

Als privépersoon kan je bij Sparklin’ voice terecht voor een individuele stemcoaching. Er wordt op maat gewerkt. De stemcoaching vertrekt steeds vanuit een persoonlijke vraag of behoefte.

Daarnaast organiseert Sparklin’ voice regelmatig introductieworkshops waaraan je als persoon kan deelnemen.

Meer informatie

27971687_10156029520054043_3869289810342572179_n